• Start
  • Organisatie
  • Organisatie
  • Missie & Visie

Missie & Visie

Winterguard The Pride wil haar leden mogelijkheden bieden én stimuleren om voortdurend naar een hoger technisch en sociaal niveau te groeien. Zij plaatst haar leden centraal in de vereniging. De volgende doelstellingen worden dan ook nagestreefd:

  1. Presteren op een zo hoog mogelijk niveau
  2. Creëren van een open en gezellige verenigingsstructuur
  3. Ontwikkeling van opvoedkundige normen en waarden

De vereniging streeft naar het behalen van de hoogst mogelijke individuele kwaliteit bij de leden en de hoogste mogelijke collectieve kwaliteit in de showprogramma’s. Om dat te bereiken biedt The Pride haar leden onder andere een goede, schone trainingsfaciliteit en een deskundig en ervaren staffteam.

The Pride wil betrokkenheid bevorderen van zowel de leden als ouders, bestuur, instructie, oud-leden en overige belangstellenden en zorgen voor een sfeer waarin iedere betrokkenen zich thuis voelt. Daarom worden er jaarlijks vele festiviteiten georganiseerd als teambuildingsuitjes, slotfeesten en barbecues. Bovendien is al jaren de vrijdagavond een echte clubavond. Nog altijd wordt er gestreefd om op die avond iedere groep in het clubgebouw te laten repeteren. Op die manier worden de banden tussen de verschillende groepen extra versterkt.

Van alle betrokkenen wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren in de ontwikkeling van opvoedkundige normen en waarden. Belangrijk hierin is de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Zo heeft ieder lid bij The Pride de mogelijkheid om equipment van de vereniging in bruikleen mee naar huis te nemen. Het is dan wel de verantwoordelijkheid van het lid om hiermee met respect om te gaan. We vragen ook van de leden om respect te hebben voor ieders capaciteiten. De staff, het bestuur en medewerkers spelen hierin ook een belangrijke rol.

Afdrukken E-mailadres