• Start
  • Organisatie
  • Structuur
  • Commissies

Commissies

Commissies

Er lopen tal van zaken, waarvan een aantal niet altijd adequaat worden opgepakt, wegens het gebrek aan capaciteit. Iedereen kent wel zo'n voorbeeld, waarover iedereen een mening heeft, maar niemand echt het heft in handen neemt om daar echt iets aan te doen. Vanuit de zijlijn is het altijd makkelijker roepen. Om de voortgang in de club te houden en niet alles op de rug van het bestuur of de staffteams terecht te laten komen heeft het bestuur de oprichting van diverse commissies besproken.

Commissies gaan zich bezig houden met zaken, waarvan we het belangrijk vinden dat deze echt opgepakt worden en voortgang krijgen.

Het hoofddoel van de commissie is beschreven, de weg ernaar toe nog niet. De leden van de commissie gaan met elkaar aan de slag om de aan de commissie gehangen zaken op te pakken, te coördineren, organiseren en uitvoeren.

Als, om het doel te bereiken, verenigingsbeleid dient te worden aangepast, voorziet de commissie het bestuur van advies om het beleid hierop aan te passen. Het bestuur besluit over de door te voeren (beleids) aanpassingen. Over de bevoegdheden die bij een commissie worden neergelegd om de doelen te bereiken worden nog aanvullende afspraken gemaakt. We hebben het nog niet over de verdere uitwerking gesproken omdat we graag eerst willen weten of – en voor welke commissies er echt belangstelling is.

Het is dus eigenlijk een verantwoordelijkheid over een onderwerp waar je je thuis voelt zonder de totale bestuurlijke verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Het is ook niet zo dat elke commissie maandelijks vergadert, dat is afhankelijk van de commissie, de fase in het jaar en de onderwerpen die de commissie onder zich heeft.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de WK commissie. Deze houdt zich bezig met de organisatie van de deelname aan de WK. In de voorbereidende fase vergadert deze commissie elke maand, in de andere perioden misschien maar 1 keer in de 4 maanden, al naar gelang de behoefte er is.

Elke commissie staat via een bestuurslid in contact met het bestuur. Dit bestuurslid hoeft niet persé de voorzitter van de commissie te zijn, maar brengt wel de voor de commissie belangrijke onderwerpen c.q. vragen en uiteraard de voortgangsverantwoording in het bestuur aan de orde.

We hopen echt dat lopende leden, staffleden en vrijwilligers (ouders van leden die nog geen vrijwilliger zijn) zich geroepen voelen om op deze wijze mee te helpen de vereniging verder op te bouwen.

Onderstaand zie je een overzicht van de in te richten commissies. Voel je je aangesproken of wil je over het betreffende onderwerp met ons meedenken, aarzel dan niet en geef je op. Het is de bedoeling dat na de vakantie de commissie orden samengesteld om in het nieuwe seizoen met een frisse wind van start te gaan.

Commissie Doel Plan Verbonden bestuurslid Actief
Activiteitencommissie Organiseren van bijeenkomsten ter versterking van de binding Activiteitenwerkplan Henri Ja
Vrijwilligers Werven van vrijwilligers tbv taken en/of commissies    Erwin Nee
Gebouw Optimale exploitatie gebouw, onderhoud en verhuur/barbezetting   Erwin Ja
Sponsor Verwerven van gelden en/of goederen c.q. diensten Sponsorplan Henri Nee
WK Organiseren reis en verwerven van gelden tbv deelname aan WK Werkplan Dayton Henri Ja
Ledenwerving en behoud Werven van Leden, aanboren van nieuwe "markten" Strategieplan Ledenwerving Tamara Nee
PR Naamsbekendheid, profilering, zoveel als mogelijk communicatie   Henri Nee
Technisch Bedenken en uitvoeren van technisch beleid mbt The Pride Units, tevens het doen van voorstellen voor CGN reglementswijzigingen.   Tamara Ja

Afdrukken E-mail